ดอกเบญจมาศ

ผลพวงต่อความมหัศจรรย์ของดอกไม

Dòk bayn-jà-mâat - Ngān ṣ̄ilpa doy T Newfields
ลองจิตนาการดวงอาทิตย์เป็นบุษบา
โลกเป็นเรียวก้านดอกไม้สีเขียว
ลองจินตนาการกลีบบุปผามีสีสันสดใสสวยงาม
ใบไม้ส่งประกายจรัสแสง
ผการูปแตรวงส่งแสงรัศมีไสวสุวรรณ
ช่อดอกไม้สีทองสดเสริมความงามราวบรรเลง
เพลงไพเราะ
หายใจเข้าตามกระแสด้วยความชื่นใจ
อย่างไม่มีข้อจำกัด
แล้วจากนั้น
คุณจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรกัน?ี