Thực phẩm cho Tư tưởng - an art work by T Newfields

Thực phẩm cho Tư tưởng

Nếu trường học bị nhà hàng
những gì họ sẽ phục vụ?

Họ sẽ món ăn ra công thức nấu ăn ngu si đần độn
hoặc nấu với độc đáo?

Thực đơn sẽ được mở rộng
hoặc không có sự lựa chọn?

Khách hàng sẽ được thực hiện để làm sạch tấm của họ
có hoặc không có mặt hàng đã có một hương vị dễ chịu?

Loại thực phẩm gì sẽ người tiêu dùng
được trao cho nhai?

Quản lý sẽ chăm sóc về sức khỏe của khách hàng
hay chỉ là lợi nhuận tích lũy được?
Satoru : Nếu hầu hết các trường đã được các nhà hàng, họ muốn được ra khỏi kinh doanh.
Liêu : Có lẽ học sinh cần phải được người tiêu dùng chọn lọc hơn và nhấn mạnh vào kiểm soát chất lượng.
Melissa : Tiếng nói của học sinh ít khi nghe nói thay đổi Hầu hết các chương trình giảng dạy-menu là mỹ phẩm.
Tim : Trong trường hợp đó, tôi lo lắng vì hầu hết các trường học sinh viên lần lượt vào Mickey-Mouse người tiêu dùng.
Liêu : Các trường chỉ được một phần nguyên nhân Các phương tiện truyền thông đại chúng và môi trường gia đình làm một công việc khéo léo làm chongười dumber hơn họ nên được.
Satoru : Trong những lúc hoài nghi, tôi tự hỏi nếu đó là chỉ đơn thuần là một tai nạn.