เบญจมาศ

ผลพวงต่อความมหัศจรรย์ของดอกไม

Beỵcmāṣ̄ - Ngān ṣ̄ilpa doy T Newfields
ลองนึกภาพดวงอาทิตย์ให้เป็นดอกไม้
และโลกเป็นก้านสีเขียวเล็กๆ!

ลองนึกภาพกลีบดอกไม้ที่เปล่งประกายสดใส่
ใบอันดกส่องสว่างไปมา

แตรดอกไม้ส่องแสง
และช่อดอกไม้ที่ไพเราะด้วยสีเหลืองทอง!

หายใจเอาความสดชื่นที่เป็นกระแสน้ำวนไป
และสูดดมความสว่างไสวอย่างมากมายของมัน
และหลังจากนั้น
แล้วจะคุณจะกลุ้มใจได้อย่างไร?ี